ای خدای عشق ، ای ام الکتاب 

ای معلم اي سراسر آفتاب

تو به ما آموختن آموختي.

همچو شمع در بین ما میسوختی

در پی سوز و گداز و سوختن

فکر تو تنها بود آموختن

تو خمینی را خمینی کرده ای

طالقانی را سمائی کرده ای

ابن سینا و ابوریحان را

در پی علمت فدایی کرده ای

شغل تو شغل تمام انیباست

جای تو در آسمان و در سماست

زاده ء لاهوتی و از نسل خاک

از سخن گفتن نداری هیچ باک

در کتاب دل نویسم با مداد

ای معلم روز تو تبریک باد

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 14:37  توسط سمانه  |